28 de novembre 2009

MAR DE SENTIMENTS

Presentació del llibre 20/11/09


El llibre és un projecte que neix com a iniciativa dins els actes del 50è Aniversari. Una idea d’en Francesc que la comissió de l’aniversari em proposa avui fa 2 anys i un dia i que he volgut compartir amb el Natxo, persona amb la que he seguit una trajectòria paral·lela a l’esbart i d’això es tracta, de mostrar la trajectòria d’aquests 50 anys.

Han estat 2 anys:

.-d’estudi, recerca i compilació de documents gràfics, escrits, imatges dels arxius de l’esbart i d’aportacions privades què, a través de relats personals han permès reconstruir els primers anys de la nostra història.

.- de digitalització de documents amb la qual cosa actualment tenim 28.000 arxius que un cop ordenades estaran a disposició i consulta de qui estigui interessat.

.-d’una acurada maquetació de totes i cadascuna de les pàgines d’aquest llibre.

Així doncs el llibre és:

Un recull gràfic de records, fets i sentiments relacionats amb l’activitat artística i social de l’entitat.

Una publicació adreçada a totes les persones que en algun moment han estat vinculades a l’esbart i on tothom es pugui sentit reflectit.

S’estructura amb 5 grans blocs corresponents a 5 períodes que han marcat un canvi important a l’entitat

Cada bloc s’identifica per una franja de color a la banda dreta de la plana que facilita al lector el seguiment i orientació dins el document així com la possible consulta independent dels diferents períodes.

  • Gris – època d’imatges en blanc i negre
  • Blau – samarreta emblemàtica per les excursions i assaig
  • Crema – fons de l’anagrama actual de l’esbart
  • Granatòs – color de l’anagrama identificatiu fins l’actualitat
  • Rosat – color transitori i de continuïtat

Els blocs s’obren amb una doble plana on apareix la fotografia d’una dansa a l’esquerra i l’interval d’anys als quals fa referència a la dreta. Aquesta visió global del llibre obert l’hem fet servir en molts moments del llibre.

Quin és el seu contingut?

No segueix un fil narratiu literari i històric però sí que respecte un ordre en el temps. Permet diverses lectures des d’un recorregut visual fins a l’aprofundiment en els documents que hi apareixen.

Cada bloc té una capítols on es desenvolupen aspectes identificatius del període que s’introdueixen amb un text la lectura continuada dels cinc dóna la visió històrica d’aquests 50 anys.

El criteri seguit per fer els punts de tall dels intervals ha estat el nom de l’entitat (els tres primers, moment d’aprovació dels estatuts) i els darrers, tenint en compte que l’objectiu de l’esbart és la difusió de la dansa catalana, dos moments de projecció artística com han estat la producció del seu treball dins el marc de l’espectacle i el moment en que aquest espectacle íntegrament de producció pròpia.

Dins d’aquests blocs es troben també els testimonis de tres dels quatre directors artístics que ha tingut l’esbart.

Els aspectes que es mostren als diferents períodes són: fets rellevants, els projectes artístics, l’escola de dansa, la publicitat i difusió i l’activitat social.

Tots els blocs acaben amb una cronologia de totes les actuacions que s’han pogut documentar d’aquests 50 anys indicant el lloc, motiu i data d’actuació.

Aquest ha estat fins ara el Mar de sentiments de tots els que hem col·laborat en la creació d’aquest llibre i esperem que quan obriu la seva coberta passi a ser el vostre Mar de sentiments.

Moltes gràcies!!
Núria

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada